چارت فدراسیون

چارت فدراسیون شطرنج کشور

مجمع عمومی فدراسیون

                   

هیئت رئیسه

مهرداد پهلوان زاده

محمدجعفر کامبوزیا

علیرضا شفیعی

افشین تهرانی

شادی پری در

خسرو شیخ هرندی

 

 

 

 
 

ابوالقاسم شمسی جامخانه

محمد گودرزی   زهره مرزوقی

زهرا کرمی یان

 مجتبی دانشفر            

رئیس فدراسیون

مهرداد پهلوان زاده

                 

نایب رئیس

علیرضا شفیعی

                 

نایب رئیس بانوان

شادی پری در

                 

سرپرست دبیری

افشین تهرانی

                 

رئیس مرکزعلمی کاربردی

مصطفی هاشمی طبا

                 

مدیر تیم های ملی

افشین تهرانی

                 

کمیته فنی

علیرضا شفیعی (رئیس)

شادی پری در

افشین تهرانی

مرتضی محجوب

حامد موسویان

مهرداد اردشی

 

     

کمیته مسابقات

امیر افتخاری (رئیس)

شهره بیات

رضا لاجوردی زاده

مهدی حسینعلی

میثم عابد

مسعود شرافتی

عبدالله مصلحی

     

کمیته داوران

امیرعرفان هاشمی (رئیس)

ابوالقاسم نجیب

سید ایمان بکاء

مقصود گیاهی

رضا پاشانجاتی

خدیجه شریف نتاج

 

     

کمیته آموزش

آرش روغنی (رئیس)

خسرو شیخ هرندی

ابراهیم حق شناس

حامد موسویان

ارسلان زرین فام

محسن قربانی

 

 

 

 
 

محمد خیرخواه

 مهرداد اردشی  شادی پری در              

کمیته مربیان

ابراهیم حق شناس (رئیس)

خسرو شیخ هرندی

شید حامد موسویان

عباس خاکپور

افشین تهرانی

شادی پری در

 

 

 

 
 

حمید شریعت پناهی

 مرتضی محجوب  آرش روغنی              

کمیته فرهنگی

جواد صادقی فر

                 

کمیته پزشکی

دکترحسن کلیایی

                 

کمیته استعداد یابی

محمد نقی ابراهیم زاده (رئیس)

کامبیز کامکاری

شهره شکرزاده

هادی هادی زاده

علی محمدباقر

محمد علی رضوانی

خسرو شیخ هرندی

 

 

 
 

محسن قربانی

 محمد خیرخواه  احسان قائم مقامی

 

               

کمیته پیشکسوتان

 محمد علی سادات منصوری

                 

کمیته انضباطی

علی افشار (رئیس)

علیرضا شفیعی

ابراهیم حق شناس

خسرو شیخ هرندی

مهدی شیرخانی

         

کمیته مدارس شطرنج

هوشنگ قندی

                 

کمیته امور استان ها

حسین احمدی سرخونی

                 

کمیته لیگ

فریدون اسکندری

                 

کمیته برنامه ریزی

سیاوش جواهری

                 

مدیر اجرایی و پشتیبانی

محمد بنایی

                 

روابط بین المللی

سحر نوری

                 

مسئول امور آموزش

صدیقه واقفی نژاد

                 

روابط عمومی

محمود محمدی

                 

مدیر عملیاتی و مسئول کانال تلگرام

مرتضی شهلایی

                 

رییس دفتر رییس فدراسیون

نگار صادقی پور

                 

سرپرست امور مالی و خزانه داری

زهرا کرمی یان

                 

فناوری اطلاعات

حسن ابراهیمی

                 

دبیرخانه

فروغ زنگیشه

 

               

امین اموال و کارپرداز

جواد صادقی فر

                 

حراست

محسن شاه ماری