ماموریت

 

بیانیه ماموریت فدراسیون شطرنج ج.ا.ایران 

 

ما به عنوان یک سازمان ورزشی غیر دولتی، در چارچوب مقررات فدراسیون بین المللی شطرنج (FIDE) و در انطباق با منشور المپیک خود را متعهد می‌دانیم با:

· سازماندهی رویدادهای ملی، بین المللی و جهانی شطرنج در کشور منطبق با استانداردهای جهانی

· بهره گیری از تمامی ظرفیت های موجود در جامعه

· استفاده از آخرین دستاوردهای علمی-تحقیقاتی و تجربیات کشورهای موفق و صاحب سبک

· ایجاد فرصت های برابر برای اعضای فدراسیون دراستفاده از کلیه امکانات

· توسعه و تعمیم بازی جوانمردانه و مبارزه با تبانی، فعالیت های غیرقانونی، نژادپرستی، دوپینگ و هر نوع تبعیض

· ایجاد تعامل میان جامعه شطرنج با حامیان مالی
در جهت فرهنگ سازی، گسترش و توسعه پایدار ورزش علمی-هنری شطرنج به عنوان یکی از نمادهای فرهنگ و اندیشه جامعه‌ی ایرانی و ابزاری کارآمد در ارتقاء قابلیت های فکری و ذهنیِ نونهالان، نوجوانان، جوانان و عموم مردم، فعالیت نماییم.