اخبار

۰۵ فروردين ۱۳۹۸

فیروزجا برد، لرپری زنگنه "گانگولی" را متوقف کرد

پیروزی فیرزوجا و تساوی لرپری زنگنه برابر گانگولی مهمترین اتفاقات دور سوم رقابت های شطرنج مسترز شارجه بود. دور سوم رقابت های شطرنج مسترز شارجه شب گذشته (یکشنبه) برگزار شد و نمایندگان ایران صاحب 2 پیروزی، 3 تساوی و 4 باخت شدند. پیروزی فیرزوجا و تساوی لرپری زنگنه برابر گانگولی مهمترین اتفاقات دور سوم رقابت های شطرنج مسترز شارجه بود. دور سوم رقابت های شطرنج مسترز شارجه شب گذشته (یکشنبه) برگزار شد و نمایندگان ایران صاحب 2 پیروزی، 3 تساوی و 4 باخت شدند.