اجرای طرح استعدادیابی در شطرنج

۲۷ دی ۱۳۹۵

مرحله دوم طرح استعدادیابی در شطرنج در محل فدراسیون برگزار می شود.

 


به گزارش روابط عمومی فدراسیون شطرنج، در اجرای طرح استعدادیابی در شطرنج که برنامه عملیاتی آن به سفارش وزارت ورزش و جوانان و توسط کمیته پژوهش و استعدادیابی و مرکز علمی و کاربردی فدراسیون طراحی و تدوین شده است مرحله دوم طرح اجرا می گردد.
این آزمون ها و مجریان آزمون ها عبارتند از:
1- آزمون هوش ، مجریان : آقای دکتر کامکاری و خانم دکتر شکرزاده
2- توجه و تمرکز : آقای دکتر محمد باقر
3- ویژگی های شخصیتی ، مجری : آقای دکتر هادی زاده
بر این اساس ، آزمون های استاندارد این ویژگی ها ، از روز چهارشنبه و پنجشنبه 29 و 30 دی ماه بصورت رایگان درمحل فدراسیون بر روی 15 بازیکن نخبه شطرنج کشور اجرا خواهد شد .
لازم به ذکر است نتایج این آزمون ها محرمانه بوده و صرفا در اختیار خود بازیکنان قرار داده خواهد شد.
نتایج اخذ شده از اجرای این پژوهش علمی ، به عنوان ابزاری برای شناسایی افراد مستعد شطرنج مورد استفاده قرار خواهد گرفت و بدلیل محدودیت زمانی ، این آزمونها بر روی بازیکنان نخبه ساکن استان تهران اجرا خواهد شد .
سایر بازیکنان نخبه شطرنج (دارای حداقل درجه 2200 به بالا یا دارنده مدال های آسیایی یا جهانی) نیز در صورت تمایل می توانند در آزمون ها شرکت نمایند.
برای هماهنگی زمان حضور در فدراسیون با شماره تلفن دفتر آموزش مرکز علمی و کاربردی فدراسیون09223035423 و 88971061 تماس خاصل فرمایند.
فدراسیون شطرنج از کلیه بازیکنان نخبه شطرنج که شرایط حضور در این برنامه ملی را دارند انتظار دارد با در نظر گرفتن اصل مسئولیت های اجتماعی و با هدف مشارکت در این طرح ملی ، حضور فعالی در برنامه داشته باشند.