مسابقه ریتد سریع جام فجر - کازرون

۲۴ دی ۱۳۹۷
مسابقه ریتد سریع جام فجر به میزبانی کازرون ، 4 و 5 بهمن 1397 برگزار خواهد شد. مجمع جوایز بیش از 190.000.000 ریال می باشد.