قهرمانی پیشگاه نوین در مسابقات سریع تیمی و دستجات آزاد بانوان کشور

۱۳ بهمن ۱۳۹۷

نخستین دوره مسابقات سریع تیمی مدارس و دستجات آزاد بانوان کشور با قهرمانی باشگاه پیشگاه نوین تهران به پایان رسید.

 

اولین دوره مسابقات سریع  تیمی مدارس و دستجات آزاد بانوان کشور با شرکت 10 تیم از 6 استان البرز، گلستان، تهران، همدان، کرمان و سمنان در 7 دور به روش سوئیسی به میزبانی هیات شطرنج استان تیمی برگزار شد. که در پایان نتایج زیر بدست آمد:

 

نتایج تیمی:

مقام اول: باشگاه پیشگاه نوین تهران

مقام دوم: هیات شطرنج استان همدان

مقام سوم: هیات شطرنج استان البرز

 

نتایج انفرادی:

میز 1 :

مقام اول: پارمیدا قزاقی از تیم هیات شطرنج استان همدان با کسب ٪90 امتیاز

مقام دوم: پانته آ رحیمی از تیم هیات شطرنج استان گلستان با کسب ٪85.7 امتیاز

مقام سوم: میترا اصغرزاده از تیم باشگاه پیشگام نوین تهران با کسب ٪78.6 امتیاز

 

میز 2:

مقام اول: وصال حامدی نیا از تیم باشگاه پیشگام نوین تهران با کسب ٪100 امتیاز

مقام دوم: فاطمه خادمی از تیم هیات شطرنج استان همدان با کسب ٪100 امتیاز

مقام سوم: پریا قلی زاده از تیم نوجوانان باشگاه پیشگام نوین تهران با ٪100 امتیاز

 

میز3:

مقام اول: تارا اصغرپور ماسوله از تیم باشگاه پیشگام نوین تهران با کسب ٪100 امتیاز

مقام دوم: پریسا رحمان زاده شاهی از آکادمی شطرنج کایسا با کسب ٪83.3 امتیاز

مقام سوم: نشمیل کلوندی از تیم هیات شطرنج استان همدان با کسب ٪66.7 امتیاز

 

میز4:

مقام اول: نازنین مبرهنی از تیم باشگاه پیشگام نوین تهران با کسب ٪100 امتیاز

مقام دوم: پارمیس دشتی از تیم هیات شطرنج استان البرز با کسب ٪78.6 امتیاز

مقام سوم: رومینا مازدرانی از هیات شطرنج استان سمنان با کسب ٪64.3 امتیاز

 

میز5:

مقام اول: نگار صفری از مدرسه شطرنج پارسا با کسب ٪87.5 امتیاز

مقام دوم : تینا کرمی از مدرسه شطرنج البرز با کسب ٪70 امتیاز

مقام سوم: دینا طاهرخانی از آکادمی شطرنج کایسا با کسب ٪60 امتیاز

 

سرپرست این مسابقات مهدی کیان پور بود و خانم حلیمه عیوضی به عنوان سر داور و نجمه میر افضل، نینا همتی زاده به عنوان داوران فعالیت داشتند.