پایان دوره مسابقات لیگ استاندارد تیمی مدارس و دستجات آزاد بانوان کشور

۱۳ بهمن ۱۳۹۷

دومین دوره باشگاه پیشگاه نوین تهران عنوان قهرمانی دومین دوره مسابقات لیگ استاندارد تیمی مدارس و دستجات آزاد بانوان کشور را به خود اختصاص داد.

 

دومین دوره مسابقات لیگ استاندارد تیمی مدارس و دستجات آزاد بانوان کشور به میزبانی هیات شطرنج استان البرز و با حضور 11 تیم از 6 استان البرز، گلستان، تهران، همدان، کرمان و سمنان در 7 دور به روش سوئیس تیمی برگزار گردید که در پایان نتایج زیر بدست آمد:

 

نتایج تیمی:

مقام اول: باشگاه پیشگاه نوین تهران

مقام دوم: هیات شطرنج استان همدان

مقام سوم: هیات شطرنج سیرجان

 

نتایج انفرادی:

میز 1 :

مقام اول: میترا اصغرزاده از تیم باشگاه پیشگام نوین تهران با کسب ٪100 امتیاز

مقام دوم: فاطمه خادمی از تیم هیات شطرنج استان همدان با کسب ٪70 امتیاز

مقام سوم: ماندانا رضایی مجاز از تیم هیات شطرنج سیرجان با کسب ٪70 امتیاز

 

میز 2:

مقام اول: ستاره سبط رسول از تیم باشگاه پیشگام نوین تهران با کسب ٪100 امتیاز

مقام دوم: نشمیل کلوندی از تیم هیات شطرنج استان همدان با کسب ٪83.3 امتیاز

مقام سوم: فاطمه سادات عقیلی از تیم هیات شطرنج استان گلستان با ٪75 امتیاز

 

میز3:

مقام اول: وصال حامدی نیا از تیم باشگاه پیشگام نوین تهران با کسب ٪100 امتیاز

مقام دوم: سیما صیفی کار از هیات شطرنج استان همدان با کسب ٪83.3 امتیاز

مقام سوم: ماهور کارگرزاده از تیم نوجوانان باشگاه پیشگام نوین تهران با کسب ٪70 امتیاز

 

میز4:

مقام اول: تارا اصغرپور ماسوله از تیم باشگاه پیشگام نوین تهران با کسب ٪91.7 امتیاز

مقام دوم: پارمیدا قزاقی از تیم هیات شطرنج استان همدان با کسب ٪83.3 امتیاز

مقام سوم: نگار صفری از تیم مدرسه شطرنج پارسا با کسب ٪80 امتیاز

 

میز5:

مقام اول: درسا محمد ابراهیم خان ابری از تیم باشگاه پیشگام نوین تهران با کسب ٪100 امتیاز

مقام دوم : تینا کرمی از مدرسه شطرنج پارسا با کسب ٪87.5 امتیاز

مقام سوم: رومینا حیدری از هیات شطرنج استان همدان با کسب ٪80 امتیاز

 

سرپرست این مسابقات مهدی کیان پور بود. سرداور مسابقات حلیمه عیوضی بود و خانم ها الناز کمره ای و نینا همتی زاده به عنوان داور فعالیت داشتند.