معرفی تیم های برتر اولین دوره مسابقات بلیتس تیمی و دستجات آزاد بانوان کشور

۱۳ بهمن ۱۳۹۷

تیم های پیشگاه نوین، همدان و هیات شطرنج البرز عناوین اول تا سوم اولین دوره مسابقات بلیتس تیمی و دستجات آزاد بانوان کشور را به خود اختصاص دادند.

 

اولین دوره مسابقات بلیتس تیمی و دستجات آزاد بانوان کشور به میزبانی هیات شطرنج استان البرز با شرکت 10 تیم از 6 استان البرز، گلستان، تهران، همدان، کرمان و سمنان در 7 دور به روش سوئیس تیمی برگزار شد.

 

نتایج تیمی و انفرادی به شرح زیر می باشد

 

نتایج تیمی:

مقام اول: باشگاه پیشگاه نوین تهران

مقام دوم: همدان

مقام سوم: هیات شطرنج استان البرز

 

نتایج انفرادی:

میز 1 :

مقام اول: نشمیل کلوندی از همدان با کسب 85٪ امتیاز

مقام دوم: تارا اصغرپور ماسوله از باشگاه پیشگام نوین تهران با کسب 83٪ امتیاز

مقام سوم: مونا سعیدپور از هیات شطرنج استان البرز با کسب 71٪ امتیاز

میز 2:

مقام اول: وصال حامدی نیا از باشگاه پیشگام نوین تهران با کسب 100٪ امتیاز

مقام دوم: پانته آ رحیمی از تیم گلستان الف با کسب 78٪ امتیاز

مقام سوم: ماندانا تیموری از هیات شطرنج استان البرز با کسب 71٪ امتیاز

میز3:

مقام اول: شیوا محبوبی از هیات شطرنج استان البرز با کسب 100٪ امتیاز

مقام دوم: ستاره سبط رسول از باشگاه پیشگاه نوین تهران با کسب 75٪ امتیاز

مقام سوم: حلما حامدی از تیم گلستان الف با کسب 71٪ امتیاز

میز4:

مقام اول: میترا اصغرزاده از باشگاه پیشگام نوین تهران با کسب 100٪ امتیاز

مقام دوم: پارمیدا قزاقی از همدان با کسب 85٪ امتیاز

مقام سوم: ماندانا رضایی مجاز از هیات شطرنج استان البرز با کسب 64٪ امتیاز

میز5:

مقام اول: درسا محمد ابراهیم خان ابری از باشگاه پیشگام نوین تهران با کسب 100٪ امتیاز

مقام دوم : تینا کرمی از مدرسه شطرنج پارسا با کسب 100٪ امتیاز

مقام سوم: سیما صیفی کار از همدان با کسب 62٪ امتیاز

 

سرداور: حلیمه عیوضی

داوران: الناز کمره ای، نینا همتی زاده