اعلام اسامی پذیرفته شدگان کلاسهای مربیگری درجه سه اینترنتی

۰۴ اسفند ۱۳۹۷

اسامی پذیرفته شدگان کلاسهای مربیگری درجه سه اینترنتی اعلام شد.

 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شطرنج، کلاسهای مربیگری درجه سه اینترنتی از تاریخ 2 لغایت 5 بهمن ماه سال جاری با تدریس استاد بین المللی مهرداد اردشی ر گزار شد و در پایان نفرات زیر نمره قبولی دریافت کردند:

 

امیر ایزدی

سجاد قربانی

نریمان مهاجری

عاطفه خواجه سروی

سهراب شیخ کانلوی میلان

محمد جواد میرزایی

سید مرتضی جهان بخش

آرش عبدالله زاده

فاطمه ابراهیمی

یگانه جعفری

فرید قهرمانی دهبکردی

مهناز شربت خوری

سوسن عسکری

هاله حاجیوند

آناهیتا زمان سرایی

مهدی محمدزاده آیسک

افشین روا

مهسا جلیل پوراقدم

نصیبه کابلی کفشگیری

محمد جانعلی نژاد

حسن قزلباش