انتخاب خالصی به عنوان رئیس هیات شطرنج زنجان

۱۱ اسفند ۱۳۹۷

وحید خالصی به عنوان رئیس هایت شطرنج زنجان برگزیده شد.

 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شطرنج، انتخابات هیات شطرنج استان زنجان امروز برگزار شد و وحید خالصی با کسب 10 رای به عنوان رئیس هیات برگزیده شد.

 

خالصی از قهرمانان سابق شطرنج استان زنجان به حساب می آید و به مدت چهار سال ریاست هیات شطرنج زنجان را عهده دار شد.

 

ریاست مجمع انتخاباتی استان زنجان با مهندس مهرداد پهلوان رئیس فدراسیون شطرنج بود.