میانگین ریتینگ

تهران
میانگین ریتینگ: 2457
گیلان
میانگین ریتینگ: 2387
مازندران
میانگین ریتینگ: 2325
اصفهان
میانگین ریتینگ: 2222
فارس
میانگین ریتینگ: 2202
خراسان رضوی
میانگین ریتینگ: 2179
آذربایجان شرقی
میانگین ریتینگ: 2167
البرز
میانگین ریتینگ: 2162
خوزستان
میانگین ریتینگ: 2113
گلستان
میانگین ریتینگ: 2108
قزوین
میانگین ریتینگ: 2050
همدان
میانگین ریتینگ: 2047
اردبیل
میانگین ریتینگ: 2034
آذربایجان غربی
میانگین ریتینگ: 2026
کرمان
میانگین ریتینگ: 2022
بوشهر
میانگین ریتینگ: 1994
مرکزی
میانگین ریتینگ: 1978
زنجان
میانگین ریتینگ: 1956
هرمزگان
میانگین ریتینگ: 1951
لرستان
میانگین ریتینگ: 1944
کردستان
میانگین ریتینگ: 1929
کرمانشاه
میانگین ریتینگ: 1915
خراسان شمالی
میانگین ریتینگ: 1873
قم
میانگین ریتینگ: 1838
کهگیلویه و بویر احمد
میانگین ریتینگ: 1794
یزد
میانگین ریتینگ: 1788
خراسان جنوبی
میانگین ریتینگ: 1740
سمنان
میانگین ریتینگ: 1728
چهار محال و بختیاری
میانگین ریتینگ: 1694
ایلام
میانگین ریتینگ: 1659
سیستان و بلوچستان
میانگین ریتینگ: 1617