میانگین ریتینگ

تهران
میانگین ریتینگ: 2459
گیلان
میانگین ریتینگ: 2348
مازندران
میانگین ریتینگ: 2267
فارس
میانگین ریتینگ: 2230
اصفهان
میانگین ریتینگ: 2218
البرز
میانگین ریتینگ: 2186
خراسان رضوی
میانگین ریتینگ: 2179
آذربایجان شرقی
میانگین ریتینگ: 2124
خوزستان
میانگین ریتینگ: 2122
همدان
میانگین ریتینگ: 2097
کرمان
میانگین ریتینگ: 2058
گلستان
میانگین ریتینگ: 2040
آذربایجان غربی
میانگین ریتینگ: 2030
مرکزی
میانگین ریتینگ: 2013
هرمزگان
میانگین ریتینگ: 2005
قزوین
میانگین ریتینگ: 1998
لرستان
میانگین ریتینگ: 1997
اردبیل
میانگین ریتینگ: 1982
بوشهر
میانگین ریتینگ: 1981
زنجان
میانگین ریتینگ: 1962
کرمانشاه
میانگین ریتینگ: 1889
خراسان شمالی
میانگین ریتینگ: 1886
یزد
میانگین ریتینگ: 1879
کردستان
میانگین ریتینگ: 1875
خراسان جنوبی
میانگین ریتینگ: 1844
کهگیلویه و بویر احمد
میانگین ریتینگ: 1785
قم
میانگین ریتینگ: 1761
سمنان
میانگین ریتینگ: 1761
سیستان و بلوچستان
میانگین ریتینگ: 1735
چهار محال و بختیاری
میانگین ریتینگ: 1703
ایلام
میانگین ریتینگ: 1689