بیوگرافی بازیکن

شاهين لرپري زنگنه
شناسه فیده : 12521604
ریتینگ : 2319
عنوان : استاد بین المللی(IM)
نام : شاهين لرپري زنگنه
کشور :
ایران
استان : اصفهان   
تاریخ تولد : ۲۶ دی ۱۳۷۷