بیوگرافی بازیکن

ماهان صابري
شناسه فیده : 12540277
ریتینگ : 1900
عنوان : ircf.none
نام : ماهان صابري
کشور :
ایران
استان : مازندران   
تاریخ تولد : ۲۴ تير ۱۳۸۲