بیوگرافی بازیکن

غزل حکیمی فرد
شناسه فیده : 12506540
ریتینگ : 2219
عنوان : استاد بین المللی(IM)
نام : غزل حکیمی فرد
کشور :
ایران
استان : تهران   
تاریخ تولد : ۲۵ فروردين ۱۳۷۳