بیوگرافی بازیکن

شاهين عابدي
شناسه فیده : 12571296
ریتینگ : 1905
عنوان : ircf.none
نام : شاهين عابدي
کشور :
ایران
استان : اصفهان   
تاریخ تولد : ۱۲ مرداد ۱۳۸۱