بیوگرافی بازیکن

سورن بزرگی
شناسه فیده : 12578487
ریتینگ : 1575
عنوان : بازیکن
نام : سورن بزرگی
کشور :
ایران
استان : تهران   
تاریخ تولد : ۱۰ دی ۱۳۸۲