بیوگرافی بازیکن

هما علوی حور
شناسه فیده : 12507547
ریتینگ : 1991
عنوان : بازیکن
نام : هما علوی حور
کشور :
ایران
استان : تهران   
تاریخ تولد : ۱۷ تير ۱۳۶۹