بیوگرافی بازیکن

سید محمد امین طباطبایی
شناسه فیده : 12521213
ریتینگ : 2423
عنوان : استاد فیده
نام : سید محمد امین طباطبایی
کشور :
ایران
استان : تهران   
تاریخ تولد : ۱۷ بهمن ۱۳۷۹