بیوگرافی بازیکن

آرین غلامی اوریمی
شناسه فیده : 12513342
ریتینگ : 2313
عنوان : استاد فیده
نام : آرین غلامی اوریمی
کشور :
ایران
استان : مازندران   
تاریخ تولد : ۰۴ مرداد ۱۳۸۰