بیوگرافی بازیکن

ونداد فخربخش مبرهنی
شناسه فیده : 12595462
ریتینگ : 1295
عنوان : بازیکن
نام : ونداد فخربخش مبرهنی
کشور :
ایران
استان : تهران   
تاریخ تولد : ۱۸ بهمن ۱۳۷۹