بیوگرافی بازیکن

مهدي مومن زاده
شناسه فیده : 12575097
ریتینگ : 1892
عنوان : ircf.none
نام : مهدي مومن زاده
کشور :
ایران
استان : خوزستان   
تاریخ تولد : ۱۴ آبان ۱۳۷۷