بیوگرافی بازیکن

ایلیا زمردیان
شناسه فیده : 12551805
ریتینگ : 1848
عنوان : بازیکن
نام : ایلیا زمردیان
کشور :
ایران
استان : تهران   
تاریخ تولد : ۲۸ مرداد ۱۳۸۳