بیوگرافی بازیکن

عليرضا فيروزجاء
شناسه فیده : 12573981
ریتینگ : 2278
عنوان : ircf.none
نام : عليرضا فيروزجاء
کشور :
ایران
استان : مازندران   
تاریخ تولد : ۲۸ خرداد ۱۳۸۲