بیوگرافی بازیکن

کیمیا زمانی اصل
شناسه فیده : 22503862
ریتینگ : 1321
عنوان : بازیکن
نام : کیمیا زمانی اصل
کشور :
ایران
استان : تهران   
تاریخ تولد : ۳۱ مرداد ۱۳۸۲