بیوگرافی بازیکن

ircf.no image
شناسه فیده : 22542019
ریتینگ : 2120
عنوان : ircf.none
نام : درسا محمدابراهيم خان ابري
کشور :
ایران
استان : تهران   
تاریخ تولد : ۱۴ دی ۱۳۸۲